Borang Pembayaran

Borang Pembayaran Khaizone v1.0

Nama
Email
No.Tel
No.Invoice
Rujuk resit @ No. Order Semasa dlm SMS
Masa
Tarikh
Jenis Pembayaran
Bukti Pembayaran
Slip Pembayaran CIMB-Khaizone 8601132230
Maybank -554129520491

Anda boleh UPLOAD gambar @ SCAN @ print screen di sini

MAKLUMAT

Sila lihat email setelah submit borang Pembayaran
 
My KzkadkahwinKzkadkahwinkad kahwin

Online Payment

KZ KAD KAHWIN
8602784877

Stats